Skip to content

Licensed by Securities Board of Nepal  |  Stock Broker No. 33

Contact Us We are here for you

मुख्य कार्यालय, कमलादी, काठमाण्डौ

सेवा सम्बन्धी विवरण
सम्पर्क नम्बर
इमेल ठेगाना
ग्राहक विवरण (KYC) दर्ता तथा अद्यावधिक गर्नको लागि
९८४७३६५२८९
trading@displtd33.com
शेयर कारोवार, Online शेयर कारोवार तथा TMS सम्बन्धी समस्या समाधानको लागि
९८४०००४८०८
trading@displtd33.com
लेखा तथा शेयर खरिद, विकी भुक्तानीको लागि
९८४७३८६३७९, ९८४७३४८१८९
dpdispltd@gmail.com
विकी गरेको शेयर राफसाफको लागि (For Base Price & EDIS)
९८४७३८७६५९
dpdispltd@gmail.com
ग्राहकसेवा, हितग्राही खाता खोल्न, मेरो शेयर सेवा लिन, डि.पि. सेवा शुल्क भुक्तानी एवं नविकरण गर्न तथा अन्य सेवाको लागि
९८४७३८६३५७
dpdispltd@gmail.com
डि.पि. (शेयरवन्धकी, खाता रोक्का, फुकुवा, शेयर नामसारी, Bo to BO Transfer तथा अन्य सेवा को लागि
९८४७३८७३०५
dpdispltd@gmail.com

बुटवल कार्यालय (Branch)

सेवा सम्वन्धी विवरण
सम्पर्क नम्बर
इमेल ठेगाना
शेयर कारोवार, लेखा तथा शेयर खरिद, विकी भुक्तानीको लागि
९८४३२०७८ ४३
dakshainkali995@gmail.com
शेयर राफसाफ, डि.पि. तथा ग्राहक सेवाको लागि
९८४३२०७८ ४२
dakshainkali995@gmail.com

यस कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवा सम्वन्धमा कुनै गुनासो भएमा कार्यालय प्रमुखको मोवाइल नं. ९८४७३८७२०६ मा कार्यालय समयमा सम्पर्क गर्नहुन 

समेत अनुरोध गरिन्छ ।

Kathmandu Office

Apex Building, Kamaladi, Kathmandu
01-4168640, 01-4168641
displtd33@gmail.com

Butwal Branch

Ram Mandir Line (Near Singh Complex), Butwal-04 Rupandehi
071-537089
dakshainkali995@gmail.com

We listen what you have to say