Stock Broker No: 33

ग्राहकवर्गमा जरुरी सुचना

कोभिड–१९ को महामारी को कारण यस कार्यालयवाट उपलव्ध गराइने सेवाहरु सकेसम्म ग्राहक महानुभावहरुको भौतिक उपस्थिति विना नै उपलव्ध गराउनुपर्ने परिस्थिति रहेको हुँदा कार्यालयको फोन नम्वरमा सम्पर्क गर्दा व्यस्त भएमा वा सम्पर्क हुन नसकेमा तपसिलमा उल्लेखित मोवाइल नम्वरहरुमा फोन तथा ईमेल मार्फत आवश्यक सेवा लिनुहुन अनुरोध गरिन्छ । साथै कोभिड–१९ को महामारीवाट बच्न फोन,इन्टरनेट तथा विद्युतिय माध्यमको उच्चतम प्रयोग गरि घरमै वसेर सेवा लिनुहुन समेत अनुरोध गरिन्छ ।

मुख्य कार्यालय, कमलादी, काठमाण्डौ

  सेवा सम्वन्धी विवरण

सम्पर्क नम्वर

इमेल ठेगाना

ग्राहक विवरण (KYC)  दर्ता तथा अद्यावधिक गर्नको लागि

९८४७३६५२८९

trading@displtd33.com

शेयर कारोवार, Online शेयर कारोवार तथा TMS सम्वन्धी समस्या समाधानको लागि

९८४०००४८०८

trading@displtd33.com

लेखा तथा शेयर खरिद, विक्री भुक्तानीको लागि

९८४७३८६३७९,९८४७३४८१८९

displtd33@gmail.com

विक्री गरेको शेयर राफसाफको लागि (For Base Price & EDIS)

९८४७३८७६५९

dpdispltd@gmail.com

ग्राहकसेवा, हितग्राही खाता खोल्न, मेरो शेयर सेवा लिन, डि.पि. सेवा शुल्क भुक्तानी एवं नविकरण गर्न तथा अन्य सेवाको लागि

९८४७३८६३५७

dpdispltd@gmail.com

डि.पि. (शेयरवन्धकी, खाता रोक्का, फुकुवा, शेयर नामसारी, BO to BO Transfer तथा अन्य) सेवा को लागि

९८४७३८७३०५

dpdispltd@gmail.com

बुटवल कार्यालय (RWS)

  सेवा सम्वन्धी विवरण

सम्पर्क नम्वर

इमेल ठेगाना

शेयर कारोवार , लेखा तथा शेयर खरिद, विक्री भुक्तानीको लागि

९८४३२०७८४३

dakshainkali995@gmail.com

शेयर राफसाफ, डि.पि. तथा ग्राहक सेवाको लागि

९८४३२०७८४२

dakshainkali995@gmail.com

 

यस कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवा सम्वन्धमा कुनै गुनासो भएमा कार्यालय प्रमुखको मोवाइल नं= ९८४७३८७२०६ मा कार्यालय समयमा सम्पर्क गर्नहुन समेत अनुरोध गरिन्छ

 


© Copyright 2017 | Dakshinkali Investment & Securities Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
Follow us