Stock Broker No: 33

क्युआर कोड पेमेन्ट सिस्टम

ग्राहक महानुभावहरूले आफ्नो मोबाइलबाट क्युआर कोडको प्रयोग गरी सजिलैसँग भुक्तानी गर्न सक्नुहुनेछ ।


© Copyright 2017 | Dakshinkali Investment & Securities Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
Follow us