Stock Broker No: 33

सूचना

धितोपत्र कारोवारमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर तथा अन्य कर, सम्बन्धित लगानीकर्ताको स्थायी लेखा नम्बर (PAN) मा ई–फाईलिङ गर्नु पर्ने भएकोले यस संस्था मार्फत शेयर कारोबार गर्नुहुने सम्पुर्ण लगानीकर्ताहरुको PAN नम्बर राफसाफ प्रणाली (CNS) तथा हितग्राही खाता (डिम्याट खाता) मा अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएको हुँदा आफ्नो स्थायी लेखा नम्बर PAN प्रमाणपत्रको  प्रतिलिपिमा आफ्नो हितग्राही खाता नम्बर लेखी हस्ताक्षर गरि dpdispltd@gmail.com मा इमेल गर्नुहुन सम्पुर्ण लगानीकर्ताहरुलाई अनुरोध गरिन्छ । 


© Copyright 2017 | Dakshinkali Investment & Securities Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
Follow us