Stock Broker No: 33

यस दक्षिणकाली इन्भेष्टमेण्ट एण्ड सेक्युरिटिज प्रा.लि.मा डिम्याट खाता भएका सम्पुर्ण हिताग्राहीहरुले डिम्याट खाता संचालन गरे बापत वार्षिक शुल्क प्रत्येक आ.व.को रु १००/– (अक्षरुपी सय मात्र) का दरले भुक्तनी गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार आ.व.२०७६/०७७ सम्मको डिम्याट खाता संचालन शुल्क मिति २०७७ श्रावण १० गते सम्ममा दक्षिणकाली इन्भेष्टमेण्ट एण्ड सेक्युरिटिज प्रा.लि., कमलादी, काठमाण्डौ र वुटवल शाखाको हकमा वुटवल पाल्पारोड स्थित शाखा कार्यालयमा सम्पर्क गरि भुक्तानी गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ । तोकिएको समयावधि भित्र वार्षिक शुल्क भुक्तानी नभएको अवस्थामा डिम्याट खाता CDS System बाट  नै रोक्का  (FREEZE ) हुने व्यहोरा सम्पुर्ण हिताग्राहीहरुलाई जानकारी गराईन्छ । साथै आफ्नो डिम्याट खातामा बैंक खाता अध्यावधिक गर्नुहुन समेत सूचित गरिन्छ ।

साथै MERO SHARE सेवा लिइरहनु भएका हिताग्राही महानुभावहरुले सो सेवा संचनलनमा आएको एक वर्षको अवधिभित्र नविकरण गरिसक्नु पर्ने र सो समयावधिभित्र नविकरण नभएमा उक्त सेवा स्वतः बन्द हुने भएको हुँदा MERO SHARE सेवाको पनि नविकरण शुल्क समयमा नै भुक्तान गर्नहुन जानकारी गराइन्छ ।

उपरोक्त वार्षिक नविकरण शुल्क e-Sewa, Connect IPS मार्फत पनि भुक्तानी गर्न सकिनेछ ।

 

दक्षिणकाली इन्भेष्टमेण्ट एण्ड सेक्युरिटिज प्रा.लि.

कमलादी,काठमाण्डौ

फोन नंः ४१६८६४०,४१६८६४१

इमेलः displtd33@gmail.com,dpdispltd@gmail.com

वेबसाइटः www.displtd33.com

 

 


© Copyright 2017 | Dakshinkali Investment & Securities Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
Follow us